ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τ.Δ.Π.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Μετεωρολογικές προγνώσεις για την Ελλάδα

Weather Underground

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Διαδικτυακό Περιοδικό για την Πυρόσβεση & την Διάσωση

Κατάρτιση Χαρτών Κινδύνου Πλημμύρας

Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος

 

ΦΥΣΙΚΟ και ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ArcNews Fall 2013, Vol. 35, No. 3

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ημερίδας:«Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις – Επίδειξη Καλών Πρακτικών», Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Βιβλιογραφία)

Δημόσια Δεδομένα, Ανοικτά Δεδομένα

Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.

Ελληνική Οικολογική Εταιρεία

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Έντυπα Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας

Εργαστήριο χημικής & μικροβιολογικής ανάλυσης CHEM MAR

Διαχείριση λυμάτων μικρών οικισμών

Οικοσκόπιο

ΟΚΧΕ

Πορεία υλοποίησης του Ν. 4014/2011 (Κανονιστικές Διατάξεις και Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις)

WWF Ελλάς

Copyright 2010 Μιλτιάδης Αθανασίου. All rights reserved

Powered by Haroula  -  Design by Eudodtp