Αθανασίου Μ., Α. Μαρτίνης, Κ. Ποϊραζίδης και Π. Μεγαλοβασίλης, 2016. Μελέτη για την αντιδιαβρωτική προστασία και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων του Σκοπού και των Σεκανίων – Ζακύνθου μετά την πυρκαγιά του καλοκαιριού 2015, WWF Ελλάς, Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, Σελ. 104.

Αθανασίου Μ., 2013. Μελέτη και επιχειρησιακό σχέδιο για την πρόληψη πυρκαγιών για την περιοχή GR2330005 του Ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000 στην Ηλεία, Έργο Interreg IV “NAT-PRO”, Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Α.Ε. Ο.Τ.Α., Σελ. 175. Στο μικρό συνεδριακό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014, διεξήχθη η συνάντηση ενημέρωσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου NATPRO.

Αθανασίου Μ., 2013. Μελέτη και επιχειρησιακό σχέδιο για την διαχείριση των δασικών πυρκαγιών στην Ζάκυνθο, Έργο Interreg IV “NAT-PRO” – MIS: 902052, Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, Σελ. 153. Στο αμφιθέατρο του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, την Τρίτη 3 Ιουνίου 2014, διεξήχθη η ημερίδα ενημέρωσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου NATPRO.

Οι προσομοιώσεις της χωρικής εξάπλωσης των δασικών πυρκαγιών που παρήχθησαν για το νησί της Ζακύνθου και την ευρύτερη περιοχή της λίμνης του Καϊάφα, είναι διαθέσιμες προς αξιοποίηση μέσω της σχετικής διεπαφής που δημιουργήθηκε από την εταιρεία Marathon Data Systems.

Μέρος της μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων των δύο μελετών, παρουσιάστηκαν συνοπτικά στην 22η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS που διοργανώθηκε από την Marathon Data Systems το διήμερο 8 και 9 Μαΐου 2014 στην Αθήνα, υπό τον τίτλο: "Επιχειρησιακά σχέδια διαχείρισης & προσομοιώσεις εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών για την ευρύτερη περιοχή της λίμνης του Καϊάφα και το νησί της Ζακύνθου".

FP7 FUME – “Forest fires under climate, social and economic changes in Europe, the Mediterranean and other fire-affected areas of the world” (grant agreement 243888), Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 2011. Αξιολόγησα τα δεδομένα εξάπλωσης της πυρκαγιάς του 2009 στον ορεινό όγκο του Πεντελικού.

Τυποποίηση και μεθοδολογία διαχείρισης δασικών καυσίμων στην Αττική, ATT_63, Ι.Μ.Δ.Ο. & Τ.Δ.Π., Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, ΓΓΕΤ, 2008. Συμμετείχα στην ερευνητική ομάδα εργασίας τεκμηριώνοντας και μελετώντας τη συμπεριφορά δασικών πυρκαγιών στην Αττική, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα κατά την αντιπυρική περίοδο του 2007.

 

Copyright 2010 Μιλτιάδης Αθανασίου. All rights reserved

Powered by Haroula  -  Design by Eudodtp