Πόσο κινδυνεύει η κατοικία σας από μια δασική πυρκαγιά;

Εκτιμήστε τον κίνδυνο χρησιμοποιώντας τη φόρμα αξιολόγησης και δείτε το φυλλάδιο οδηγιών για τη βελτίωση της ασφάλειας κατοικίας από δασικές πυρκαγιές, που έχουν δημιουργηθεί από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, στα πλαίσια του έργου "Συμβολή στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών κατά το 2012-13 με τη μεθοδολογία INCA"

Κατηγορία Blog

Copyright 2010 Μιλτιάδης Αθανασίου. All rights reserved

Powered by Haroula  -  Design by Eudodtp