Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013 09:12

Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου "Αποκατάσταση καμένων εκτάσεων", 13-14 Δεκεμβρίου 2001, Αθήνα

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρο το βιβλίο με τα πρακτικά του επιστημονικού συνεδρίου με τίτλο: Αποκατάσταση Καμένων Εκτάσεων ή να δείτε τα περιεχόμενα και να πάρετε το κείμενο που σας ενδιαφέρει.

Copyright 2010 Μιλτιάδης Αθανασίου. All rights reserved

Powered by Haroula  -  Design by Eudodtp