Ο Δρ. Μιλτιάδης Αθανασίου είναι ειδικός στις δασικές πυρκαγιές, έχει M.Sc. στην Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών και είναι Περιβαλλοντολόγος με 20ετή εμπειρία στην εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Είναι μελετητής (Α.Μ. 14579) στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες) και Διδάκτορας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο τίτλος της Διδακτορικής του Διατριβής είναι "Συμβολή στην επιλογή της καλύτερης μεθόδου πρόβλεψης της συμπεριφοράς δασικών πυρκαγιών για την Ελλάδα" και είναι ο παραλήπτης της υποτροφίας για υποψήφιους Διδάκτορες που δόθηκε από το International Association of Wildland Fire, για το έτος 2014.

Το γραφείο Περιβαλλοντικών Μελετών ‘Μ. Αθανασίου’ λειτούργησε από το 2005 έως το 2016 και επαναλειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2017, παρέχοντας υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα. Το εγκατεστημένο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών αξιοποιείται ως ένα δυναμικό εργαλείο για την μελέτη φυσικών φαινομένων, την τεκμηρίωση διαχειριστικών προτάσεων και τη λήψη αποφάσεων.

O Δρ. Μιλτιάδης Αθανασίου ήταν o επικεφαλής της Εθελοντικής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών "Προμηθέας" (Α.Μ.: 32), από το 2000 έως και το Σεπτέμβριο του 2003. Ανέπτυξε την εσωτερική της λειτουργία, οργάνωσε το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα και συνεργάστηκε με το Πυροσβεστικό Σώμα και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κατά τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, πλημμυρών και ακραίων καιρικών φαινομένων, σε εθνικό επίπεδο. Τα έτη 2006 και 2007 υπηρέτησε, ως εθελοντής πυροσβέστης (Α.Μ. 01Ε114), στον 6ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών και από το 2008 έως και σήμερα είναι ειδικευμένος εθελοντής Πολιτικής Προστασίας (Α.Μ.: 41).

Έχει εργαστεί ως ωρομίσθιος τακτικός καθηγητής στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, από το 2016 έως τον Ιανουάριο του 2018 και έχει επίσης εργαστεί για πέντε αντιπυρικές περιόδους (από το 2011 έως και το 2015), ως ιπτάμενος Σύνδεσμος του Πυροσβεστικού Σώματος σε πυροσβεστικό ελικόπτερο Sikorsky S-64 (μέλος πληρώματος πυροσβεστικού ελικοπτέρου βαρέως τύπου).

Βιογραφικό σημείωμα

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

  researchgate   linkedin-logo Youtube Icon Transparent

Copyright 2010 Μιλτιάδης Αθανασίου. All rights reserved

Powered by Haroula  -  Design by Eudodtp